Activities in the four project regions

Severozápadní Čechy

Výsledky 2. participativního workshopu v Litoměřicích

V pořadí 2. participativní workshop proběhl v Litoměřicích 31. října 2017. Dvanáct stakeholderů bylo seznámeno s výsledky minulého workshopu a požádáno o zhodnocení různých typů adaptačních opatření z různých perspektiv v kontextu jejich případné implementace v Litoměřicích. Mimo jiné se ukázalo, že adaptačními opatřeními s nejvyšší prioritu mezi zúčastněnými stakeholdery má: (i) zachytávání dešťové vody a její využití pro závlahy; (ii) zvýšení podílu ploch propustných povrchů, a (iii) stromy a stromořadí (viz Obr. 1). Získané výsledky byly zahrnuty v adaptační strategii města (viz dále).

 

 priority assement litomerice.png

Obr. 1. Srovnání priorit různých typů adaptačních opatření mezi stakeholdery v Litoměřicích.

Výsledky 2. participativního workshopu v Ústí nad Labem

2. participativní workshop v Ústí nad Labem proběhl 1. prosince 2017. Obdobně jako v Litoměřicích, bylo jedenáct stakeholderů seznámeno s výsledky minulého workshopu a následně požádáno o zhodnocení různých adaptačních opatření z různých úhlů pohledu v kontextu jejich implementace v Ústí nad Labem. Ukázalo se, že adaptační opatření s nejvyšší prioritou jsou: (i) zvýšení podílu ploch propustných povrchů, (ii) stromy a stromořadí, a (iii) zachytávání dešťové vody a její využití pro závlahy (viz Obr. 2). Nejvíce preferovaná adaptační opatření jsou tedy v obou městech podobná.

 

priority assement usti nad labem.png 

Obr. 2. Srovnání priorit různých typů adaptačních opatření mezi stakeholdery v Ústí nad Labem.

 

Adaptační strategie města Litoměřic je dokončena

V rámci projektu LIFE LOCAL ADAPT jsme spolupracovali se zástupci města Litoměřice na přípravě Akčního plánu udržitelné energetiky a adaptace města Litoměřice na klimatické změny (SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plan). Součástí SECAP je i Adaptační strategie města, která byla vypracována v úzké spolupráci s partnery projektu LIFE LOCAL ADAPT. Adaptační strategie města je zaměřena na problémy způsobené nebo zvýrazněné změnou klimatu (např. vlny horka, extrémně vysoké teploty, extrémní srážky a nedostatečné zadržování dešťové vody, povodně a sucho) a na řešení zmírňující tyto dopady. Popsaná adaptační opatření byla zaměřena především na využití přírodě blízkých metod a technických řešení (např. adaptace budov). Rada města Litoměřice schválila litoměřický SECAP 13. září 2018.

adaptation strategy litomerice.png

Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information