Tiráž a prohlášení o ochraně údajů

Tiráž TU Dresden platí s následujícími pozměňovacími návrhy:
 

Odpovědnosti

Obsah a kontakt:
Majana Heidenreich
Tel: (+49) 351 463-39103
Email: Majana.Heidenreich@tu-dresden.de

 
Technické provedení:
Technische Universität Dresden
Dezernat Strategie und Kommunikation
Sachgebiet Web und Video
01062 Dresden
Leitung: Marlene Odenbach
E-Mail: webcms@tu-dresden.de
 

Prohlášení o ochraně údajů

TU Dresden zpracovává osobní údaje v rámci používání veřejně přístupných webových stránek (tu-dresden.de) pouze ve formě souborů cookie, které jsou naprosto nezbytné výhradně pro poskytování služby. To konkrétně znamená, že žádné tzv. sledovací soubory cookie se nepoužívají k zaznamenávání nebo analýze pohybu uživatelů a chování při procházení našich stránek.

Právní základ

Právním základem je § 6 odst. 1 písm. f GDPR.

Práva dotčených osob

Máte právo získávat informace od TU Dresden o údajích uložených o vaší osobě a / nebo na opravu nesprávně uložených údajů. Máte právo na vymazání nebo omezení zpracování a / nebo právo vznést námitku proti zpracování.


Kdykoliv můžete kontaktovat pověřence pro ochranu údajů Jense Syckora nebo náměstka pověřence pro ochranu údajů Matthiase Herbera z TU Dresden.
Tel.: +49 (0) 351 463 32839
Fax : +49 (0) 351 463 39718
E-Mail: informationssicherheit@tu-dresden.de 
https://tu-dresden.de/informationssicherheit

Pokud máte obavy, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu se zákonem, máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem pro ochranu údajů je:
Saxon Data Protection Commissioner
PO Box 11 01 32
01330 Dresden
Email: saechsdsb@slt.sachsen.de 
Telephone: + 49 35185471 101
Fax: + 49 351/85471 109
www.datenschutz.sachsen.de
Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information