Program LIFE

LIFE je finanční nástroj Evropské unie. Akronym LIFE vznikl z francouzského L’INSTRUMENT FINANCIER POUR L’ENVIRONNEMENT a znamená „finanční nástroj pro životní prostředí“. Je to program pro finanční podporu environmentálních projektů a projektů ochrany přírody od roku 1992 a kimatických opatření od roku 2014. LIFE se skládá z dvou podprogramů - Podprogram životní prostředí a Podprogram klima:

Podprogram klima se dále člení na tři prioritní oblasti:

  • Zmírňování klimatické změny: redukce emisí skleníkových plynů
  • Adaptace na klimatickou změnu: posílení odolnosti vůči změně klimatu
  • Správa a informace: implementace klimatické politiky a legislativy EU; komunikace a šíření informací, týkajících se klimatu

LIFE LOCAL ADAPT je součástí podprogramu zaměřeného na prioritní oblast Adaptace na změnu klimatu.

Projektové návrhy mohou být podávány každý rok jakoukoliv právnickou osobou se sídle v EU (veřejné subjekty a univerzity, soukromé podnikatelské subjekty svazky či vědecké a výzkumné instituce, soukromé nepodnikatelské instituce). Více informací o LIFE a národních kontaktních místech je k nalezení na následujících odkazech:

Webová stránka LIFE

 

Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information