Program LIFE

LIFE je finanční nástroj Evropské unie. Akronym LIFE vznikl z francouzského L’INSTRUMENT FINANCIER POUR L’ENVIRONNEMENT a znamená „finanční nástroj pro životní prostředí“. Je to program pro finanční podporu environmentálních projektů a projektů ochrany přírody od roku 1992 a kimatických opatření od roku 2014. Program LIFE se skládá ze čtyř podprogramů. Podprogram Zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se této změně zahrnuje tři prioritní oblasti:

  • Zmírňování klimatické změny: redukce emisí skleníkových plynů
  • Adaptace na klimatickou změnu: posílení odolnosti vůči změně klimatu
  • Správa a informace: implementace klimatické politiky a legislativy EU; komunikace a šíření informací, týkajících se klimatu

LIFE LOCAL ADAPT je součástí prioritní oblast Adaptace na změnu klimatu.

Projektové návrhy mohou být podávány každý rok jakoukoliv právnickou osobou se sídle v EU (veřejné subjekty a univerzity, soukromé podnikatelské subjekty svazky či vědecké a výzkumné instituce, soukromé nepodnikatelské instituce). Více informací o LIFE a národních kontaktních místech je k nalezení na následujících odkazech:

Webová stránka LIFE

Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information