Zprávy z projektu

Každých šest měsíců zveřejňujeme náš informační bulletin. Newsletter download and registration.

Přihlaste se k odběru informačního kanálu RSS LIFE LOCAL ADAPT (viz Footer).

Tým LIFE LOCAL ADAPT se loučí.

Finální informační bulletin je k dispozici v sekci Ke stažení.

Webinar – The challenges of small and medium-sized municipalities in climate change adaptation

The webinar took place on 26.11.2020. Participants presented and discussed challenges of climate change adaptation and possible solutions for small and medium-sized municipalities. The recording of the webinar is available on the Webseite of CLIMATEUROPE.

Newsletter č. 8

Aktuální informační bulletin je k dispozici v sekci Ke stažení.

Online konzultace o nové strategii EU pro přizpůsobení se změně klimatu - do 20. srpna

Kvůli nárůstu výskytů a zvyšující se intenzitě dopadů klimatické změny, Evropská komise vyzývá občany, organizovanou občanskou společnost, státní správu, vědu a podniky, aby se vyjádřili k nové strategii přizpůsobení EU.


Více informací a přístup ke konzultaci: https://ec.europa.eu/clima/news/commission-launches-online-public-consultation-new-eu-strategy-adaptation-climate-change_en

Newsletter č. 7

Aktuální informační bulletin je k dispozici v sekci Ke stažení.

Award for climate adaptation projects in Saxon municipalities

The President of the State Environmental Agency of Saxony (LfULG), Norbert Eichkorn, awarded six districts and municipalities as winners of the 2nd competition in the EU project "LIFE LOCAL ADAPT" - model projects for adapting to the consequences of climate change - at the status colloquium on climate in Dresden on 5 December 2019.

Newsletter č. 6

Aktuální informační bulletin je k dispozici v sekci Ke stažení.

European Urban Resilience Forum with participation of LIFE LOCAL ADAPT

Od roku 2013 se v Bonnu každoročně pořádá "European Urban Resilience Forum" (dříve známé jako "Open European Day"). Forum je unikátní platformou pro sdílení a diskutování strategií adaptace na změnu klimatu za účelem zvýšení resilience evropských měst. Jeho klíčovou charakteristikou je vysoká interaktivita. 

Tento rok bylo Forum zaměřeno především na menší obce. V Evropské unii je jich desítky tisíc, přičemž měst nad 50,000 obyvatel je okolo 800. Dostupnost lidských i finančních zdrojů a způsob správy malých obcí se v porovnání s těmi většími značně liší. V jedné z devíti sekcí byly přiblíženy obtíže adaptačního plánování v menších obcích, jejich specifické potřeby a možná řešení. Kromě italské obce Urbino se sekce zúčastnily také dvě partnerské obce LIFE LOCAL ADAPT: německý Coswig a rakouský Weiz.

Více informací je dostupných na Urban Resilience Forum 2019: Domovská stránka, Twitter

LIFE LOCAL ADAPT na Evropské konferenci o přizpůsobení se změně klimatu - ECCA 2019

V pořadí 4. Evropská konference o přizpůsobování se změně klimatu (ECCA 2019) proběhla 28.-31. května v Lisabonu. Cílem ECCA je podpořit komunikaci a sdílení poznatků o různých aspektech adaptace na změnu klimatu mezi vědci, politiky a odborníky, hledat vhodná řešení a inspiraci.

Projekt LIFE LOCAL ADAPT byl představen v rámci speciální sekce, věnované pouze projektům LIFE. V této sekci byly představeny kromě LLA i 4 další projekty LIFE, včetně výsledků jejich práce v oblasti adaptace na změnu klimatu. Do budoucna je plánováno udržování kontaktu mezi týmy všech těchto projektů a vzájemná výměna zkušeností. Výsledky práce jednotlivých projektových partnerů LLA byly představeny také jako příspěvky v dalších sekcích konference a na posterech. Zkušenosti ze všech projektových regionů se spoluprací s obcemi, s aplikací různých metod podpory adaptace a s informačními platformami se tak dostaly k účastníkům konference hned z několika zdrojů.

Projekty představené na sekci "EU LIFE Programme: Supporting integration and co-production of climate change adaptation in small and medium-sized municipalities across the EU", ECCA 2019:

LIFE LOCAL ADAPT: Challenges for small and medium-sized municipalities to adapt to climate change in four European regions

life adaptate: Supporting commitment of the European municipalities, Spain

LIFE MASTER ADAPT: MAinSTreaming Experiences at Regional and local level for ADAPTation to climate change, Italy

RadomKlima: New approach to climate change adaptation in Radom based on the presently conducted LIFE project, Poland

Life-Good Local Adapt: Facilitating good adaptation in urban areas of small and medium-sized municipalities of the Basque Country, Spain

Více informací o ECCA 2019: Domovská stránka konference, Youtube

Erosion protection on agricultural land - Workshop, 14.08.2018 in Nossen (Saxony, Germany)

Další informace (k dispozici pouze v němčině)

Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information