Přístupnost

Prohlášení o přístupnosti

Předseda meteorologie Technische Universität Dresden se snaží zpřístupnit své webové stránky https://www.life-local-adapt.eu/ v souladu s vnitrostátními právními předpisy provádějícími směrnici (EU) 2016/2102 Evropského parlamentu a Rady.

Příprava tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 14.09.2020. Poslední kontrola webových stránek https://www.life-local-adapt.eu/ a toto prohlášení byly provedeny dne 14.09.2020.

Základem pro přípravu této deklarace o přístupnosti je sebehodnocení provedené Technischen Universität Dresden.

Stav kompatibility s požadavky federálního úřadu

Kvůli následující nekompatibilitě je tento web částečně kompatibilní s požadavky BfWebG v souladu s BITV 2.0.

Nepřístupný obsah

Částečné alternativy pro obrázky a grafické prvky nejsou plně k dispozici.

Částečně je kontrast barev popředí a pozadí příliš slabý.

LIFE LOCAL ADAPT má velmi rozsáhlou a různorodou webovou prezentaci s velkým počtem dokumentů. Web byl publikován před 23.09.2018, a proto neodpovídá aktuálnímu stavu přístupnosti. Snažíme se omezovat bariéry, ale vzhledem k omezeným zdrojům projektu v současné době nejsme schopni zajistit zcela bezbariérovou webovou prezentaci.

Kontakt

Pokud si všimnete jakýchkoli nedostatků, pokud jde o přístupný design, kontaktujte:

Majana Heidenreich
Tel.: (+49) 351 463-39103
Email: Majana.Heidenreich@tu-dresden.de

Postup vymáhání

Pokud nejste spokojeni s řešením vaší zpětné vazby, můžete kontaktovat saskou arbitrážní službu:

Zástupce saské zemské vlády pro zájmy osob se zdravotním postižením

Albertstraße 10
01097 Dresden

Poštovní adresa: Archivstraße 1, 01097 Dresden
Email: info.behindertenbeauftragter@sk.sachsen.de
Tel.: 0351 564-12161
Fax: 0351 564-12169
Internet: https://www.inklusion.sachsen.de

Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information