Partneři

TUD

Technische Universität Dresden – Katedra meteorologie a Evropské Projektové centrum

Technická univerzita Drážďany je jednou z 10 největších univerzit v Německu se zhruba 37 000 studenty a více než 9 000 zaměstnanci, mezi nimiž je 520 profesorů. Na 14 fakultách nabízí celkem 129 různých oborů a pokrývá tak velice široký výzkumný záběr.

V rámci projektu LIFE LOCAL ADAPT spolupracuje Katedra meteorologie s Evropským projektovým centrem a figurují jako koordinátoři projektu.

Katedra meteorologie byla založena v roce 1954  se zaměřením na klimatický výzkum na úrovni krajiny. Nyní je součástí Institutu Hydrologie a Meteorologie na Fakultě životního prostředí. 25-30 zaměstnanců pracuje v různých oblastech výzkumu:

  • Regionální klima a změna klimatu
  • Rovnováha vody a uhlíku
  • Využití půdy a zpětná vazba ke klimatu
  • Vývoj měřicích metod

Evropské výzkumné středisko (EPC) poskytuje poradenství a podporu programům financování EU. Tým odborníků má znalosti a zkušenosti v oblasti získávání finančních prostředků třetích stran a provádění příslušných projektů. Tým v současné době tvoří více než 35 lidí, kteří jsou financováni výhradně z prostředků třetích stran. EPC poskytuje informace a rady o evropských programech pro vědecké financování, školení a spolupráci se třetími zeměmi. Dále upozorňuje na evropské strukturální fondy. Tým EPC má širokou škálu klíčových kompetencí v politice financování EU a mnoho zkušeností s implementací jednotlivých programů a opatření. Kromě toho má tým odborné znalosti v oblasti správy administrativních projektů. Lze tedy úspěšně realizovat nápady na projekty.

 

Web

www.tu-dresden.de

Členové týmu

Prof. Dr. Christian Bernhofer
Barbara Köstner
Majana Heidenreich
Valeri Goldberg
Rico Kronenberg
Ines Schmidt

Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information