Partneři

GERICS

Climate Service Center Germany

Vláda Spolkové republiky Německo zřídila Climate Service Center Germany v roce 2009 jako základ naplňování německé hightech strategie na ochranu klimatu. Multidisciplinární tým čítající zhruba 65 zaměstnanců má široký záběr od přírodních po společenské vědy.

 GERICS nabízí poradenství a datové produkty využívané pro rozhodnování na úrovni vlády, úřadů a soukromých firem v oblasti adaptace na změnu klimatu. Tyto produkty a služby jsou vyvíjeny společně s jejich uživateli pro splnění jejich specifických potřeb.

Web

www.gerics.de

Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information