Partneři

GERICS

Climate Service Center Germany

Vláda Spolkové republiky Německo zřídila Climate Service Center Germany v roce 2009 jako základ naplňování německé hightech strategie na ochranu klimatu. Multidisciplinární tým čítající zhruba 65 zaměstnanců má široký záběr od přírodních po společenské vědy.

 GERICS nabízí poradenství a datové produkty využívané pro rozhodnování na úrovni vlády, úřadů a soukromých firem v oblasti adaptace na změnu klimatu. Tyto produkty a služby jsou vyvíjeny společně s jejich uživateli pro splnění jejich specifických potřeb.

Web

www.gerics.de

Členové týmu

Jörg Cortekar

Jörg Cortekar je ekonom a pracuje v oddělení dopadů na klima a ekonomiku v GERICS, kde se věnuje hlavně činnostem souvisejícím s městy. V minulých letech se také zabýval několika mapovacími aktivitami (např. Www.climate-knowledge-hub.org), posuzováním potřeb uživatelů a hodnocením klimatických služeb.

V LIFE LOCAL ADAPT bude Jörg odpovědný za koncepci přenositelnosti, aby se zajistilo, že výsledky bude možné použít take v regionech mimo projektu.

Torsten Weber

Torsten Weber je meteorolog a pracuje v GERICS v oddělení klimatického systému. Tam pracuje na regionálních klimatických modelech a regionálním downscalingu. Dále má zkušenosti s workshop zaměřenými na poptávkově orientované budování kapacit.

V LIFE LOCAL ADAPT podporuje rozvoj regionálních přehledů klimatických informací a pracuje v úkolu „Přenositelnost a replikovatelnost“

Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information