Partneři

Štýrsko

Štýrská zemská vláda

Štýrskou zemskou vládu reprezentuje její divize 15, oddělení „Energetická technologie a ochrana klimatu“. Tato organizace je zodpovědná za koordinaci, organizaci a implementaci ochrany klimatu a klimatického adaptačního plánu pro Štýrsko. V roce 2011 spustilo oddělení iniciativu „Já to dělám – pro naší budoucnost“ s cílem zvýšit podvědomí o těchto problematikách prostřednictvím informačních dnů, kampaní a soutěží.

Web

www.klimaschutz.steiermark.at

Členové týmu

Bettina Fischer

Bettina Fischer je geografka a také studovala globální studia. Pracuje na oddělení energetiky a bytové architektury jako zaměstnankyně v koordinaci ochrany klimatu. Podporuje zavedení ochrany klimatu a adaptačních opatření ve Štýrsku.

V LIFE LOCAL ADAPT bude Bettina pomáhat svým kolegům vytvářet plány adaptace na klima s 5 obcemi ve Štýrsku.

Andrea Gössinger-Wieser

Andrea Gössinger-Wieser je biologka a také studovala technickou ochranu životního prostředí. Pracuje na oddělení energetiky a bytové architektury jako koordinátorka ochrany klimatu a odpovídá za implantaci opatření na ochranu klimatu a adaptačních opatření ve Štýrsku.

V LIFE LOCAL ADAPT bude Andrea koordinovat vývoj 5 regionálních plánů adaptace na klima v obcích Štýrska.

Adelheid Weiland

Adelheid Weiland je geograf a pracuje na oddělení energetiky a domácí architektury jako zaměstnanec v koordinaci ochrany klimatu. Je odpovědná za zavedení ochrany klimatu a adaptačních opatření ve Štýrsku. Koordinuje také iniciativu „Dělám to - pro naši budoucnost“.

V LIFE LOCAL ADAPT připraví Adelheid 5 regionálních plánů na přizpůsobení se změně klimatu s obcemi ve Štýrsku.

Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information