Partneři

LfULG

Saský státní úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii

Hlavní činnosti úřadu jsou monitoring životního prostředí, podpora zemědělských a environmentálních opatření, aplikovaný výzkum a vzdělávací činnost. LfULG také vytváří strategie a místě-specifické doporučení pro uskutečnitelnou a udržitelnou zemědělskou a environmentální politiku. Oddělení „Klima, kvalita ovzduší“ je zodpovědné za regionální klimatickou analýzu, monitoring a za koordinaci a podporu činností spjatých se změnou klimatu a adaptačními strategiemi a opatřeními v Sasku.

Web

www.klima.sachsen.de/

Členové týmu

Dominic Rumpf

E-Mail: dominic.rumpf@smul.sachsen.de
Telefon: +49 351 2612 5110

Dominic Rumpf je aplikovaný geolog a pracuje jako vědecký pracovník v projektu LIFE LOCAL ADAPT. Má zkušenosti s prostorovou a statistickou analýzou klimatických dat. V poslední době pracoval na projektu LFULG na TU-Freiberg, aby vytvořil koncept monitorování sucha pro Sasko. Na LIFE LOCAL ADAPT bude Dominic odpovědný za předávání znalostí a koučování obcí, zejména za technické záležitosti.

Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information