Partneři

LfULG

Saský státní úřad pro životní prostředí, zemědělství a geologii

Hlavní činnosti úřadu jsou monitoring životního prostředí, podpora zemědělských a environmentálních opatření, aplikovaný výzkum a vzdělávací činnost. LfULG také vytváří strategie a místě-specifické doporučení pro uskutečnitelnou a udržitelnou zemědělskou a environmentální politiku. Oddělení „Klima, kvalita ovzduší“ je zodpovědné za regionální klimatickou analýzu, monitoring a za koordinaci a podporu činností spjatých se změnou klimatu a adaptačními strategiemi a opatřeními v Sasku.

Web

www.klima.sachsen.de/

Členové týmu

Immo Woschny
Dominic Rumpf

Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information