Partneři

Šest projektových partnerů ze čtyř evropských členských států (Německa, Rakouska, České republiky a Lotyšska) přispělo do projektu LIFE LOCAL ADAPT svými cennými zkušenostmi a znalostmi. Během projektu EU, který probíhal od června 2015 do prosince 2021, mohli podpořit malé a střední obce při adaptaci na změnu klimatu.

Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information