Partneři

Šest projektových partnerů ze čtyř zemí Evropské unie (Německo, Rakousko, Česká republika a Lotyšsko) spojí své cenné zkušenosti a dovednosti v projektu LIFE LOCAL ADAPT. Po dobu pěti let budou usilovat o zlepšení schopností obcí vypořádat se s dopady klimatické změny a významně přispějí k implementaci Startegie Evropské unie pro přizpůsobení se změně klimatu.

Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information