Evropské fórum o odolnosti měst 2019

Cíl: Produktivní výměna mezi zástupci měst, obcí a regionů všech velikostí s cílem projednat strategie a opatření pro přizpůsobení se změně klimatu a posílit odolnost měst.
Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information