Partneři

CzechGlobe

Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., (ÚVGZ)

ÚVGZ je veřejná výzkumná instituce, evropské centrum excelence zkoumající pomocí nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení probíhající globální změnu a její dopad na atmosféru, biosféru a lidskou společnost.

Předmětem výzkumu jsou zejména vývoj klimatu a jeho budoucí scénáře, uhlíkový cyklus a dopady měnících se podmínek na produkci a biologickou rozmanitost ekosystémů a dopady na rozvoj a chování společnosti.

Nedílnou součástí  CzechGlobe jsou aktivity směřující k rozvoji  inovačních technologických postupů, návrhům opatření pro adaptaci  a   vzdělávací činnost.

Převážná část moderní vědecko-výzkumné infrastruktury byla vybudována z prostředků EU v rámci projektu Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace „CzechGlobe – Centrum pro studium dopadů globální změny klimatu“.

ÚVGZ je nástupnickou institucí Centra výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., a navazuje tak na 25 letou tradici základního výzkumu problematiky globální změny, uhlíkového cyklu a ekofyziologie produkčních procesů rostlin.

Web

www.czechglobe.cz

Staff

Helena Duchkova is a research assistant at the Department of the Human Dimensions of Global Change of the Global Change Research Institute (CzechGlobe) and PhD student of Social Ecology at the Charles University in Prague. Helena focuses on the provisioning of ecosystem services (ES) in city environments, related social justice in the spatial distribution of ES benefits and scenarios of nature-based solutions for more sustainable and equitable future.

In the LIFE LOCAL ADAPT project, Helena is responsible for the coordination of project activities in the Czech Republic and will be involved in the preparation of participatory workshops and creation of adaptation strategies for municipalities in the Northwest Region.

For more information see:
www.czechglobe.cz/...
Ecosystemservice
 
Lenka is a research assistant at Department of the Human Dimensions of Global Change of the Global Change Research Institute (CzechGlobe) and a PhD student of International Development Studies at Palacký University Olomouc. Her PhD dissertation is focused on the land tenure and its implications for productivity of urban agriculture in Soweto, South Africa. At CzechGlobe, Lenka focuses on barriers and opportunities for urban adaptation to climate change and on participatory scenario building for more sustainable urban future.

In the LIFE LOCAL ADAPT project, Lenka is responsible for the preparation of participatory workshops and will be involved in the creation of adaptation strategies for municipalities in the Northwest Region.

For more information see:
www.czechglobe.cz/...
Ecosystemservice

Eva Horváthová is a researcher at Department of Human Dimensions of Global Change, Global Change Research Institute, the Czech Academy of Sciences (CzechGlobe). She is also a lecturer in Environmental Economics at the University of Economics, Prague. Her research focuses on cost-benefit analyses of climate change adaptation measures and valuation of ecosystem services.

In the LIFE LOCAL ADAPT project, Eva is responsible for cost benefit analyses of climate change adaptation measures.

For more information see:
www.czechglobe.cz/...
Ecosystemservice
Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information