Evropská konference o přizpůsobení se změně klimatu - ECCA 2019

Mimo jiné má 4. ECCA za cíl: poskytnout prostor, který usnadní dialog o několika aspektech přizpůsobení se změně klimatu; Podporovat komunikaci a výměnu znalostí mezi výzkumnými pracovníky, tvůrci politik a odborníky; Najít integrované řešení a inspirovat akce; Poskytněte prostor pro prezentaci špičkové kvality v oblasti výzkumu a inovací pro Evropu
  • Evropská konference o přizpůsobení se změně klimatu - ECCA 2019
  • 2019-05-28T00:00:00+02:00
  • 2019-05-31T23:59:59+02:00
  • Mimo jiné má 4. ECCA za cíl: poskytnout prostor, který usnadní dialog o několika aspektech přizpůsobení se změně klimatu; Podporovat komunikaci a výměnu znalostí mezi výzkumnými pracovníky, tvůrci politik a odborníky; Najít integrované řešení a inspirovat akce; Poskytněte prostor pro prezentaci špičkové kvality v oblasti výzkumu a inovací pro Evropu
Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information