Aktivity ve čtyřech projektových regionech

Severozápadní Čechy

Seminář „Cheb jako klimaticky odolné město“

Participativní seminář Cheb jako klimaticky odolné město se pořádal 25. srpna 2020. Semináře se účastnilo 13 klíčových stakeholderů, zastupující různé obory, a také starosta města. Cílem semináře bylo zahájit proces adaptačního plánování se stakeholdery a podnítit diskusi mezi různými zúčastněnými stranami. Během workshopu stakeholdeři diskutovali o rizicích a dopadech změny klimatu ve své obci, zmapovali nejvíce zasažené lokality a prioritizovali adaptační opatření. Seminář a jeho výsledky dále poslouží jako základ pro společné vytvoření adaptační strategie pro Cheb, která by měla být dokončena v první polovině roku 2021.

Výsledky 2. participativního workshopu v Litoměřicích

V pořadí 2. participativní workshop proběhl v Litoměřicích 31. října 2017. Dvanáct stakeholderů bylo seznámeno s výsledky minulého workshopu a požádáno o zhodnocení různých typů adaptačních opatření z různých perspektiv v kontextu jejich případné implementace v Litoměřicích. Mimo jiné se ukázalo, že adaptačními opatřeními s nejvyšší prioritu mezi zúčastněnými stakeholdery má: (i) zachytávání dešťové vody a její využití pro závlahy; (ii) zvýšení podílu ploch propustných povrchů, a (iii) stromy a stromořadí (viz Obr. 1). Získané výsledky byly zahrnuty v adaptační strategii města (viz dále).

 

 priority assement litomerice.png

Obr. 1. Srovnání priorit různých typů adaptačních opatření mezi stakeholdery v Litoměřicích.

Výsledky 2. participativního workshopu v Ústí nad Labem

2. participativní workshop v Ústí nad Labem proběhl 1. prosince 2017. Obdobně jako v Litoměřicích, bylo jedenáct stakeholderů seznámeno s výsledky minulého workshopu a následně požádáno o zhodnocení různých adaptačních opatření z různých úhlů pohledu v kontextu jejich implementace v Ústí nad Labem. Ukázalo se, že adaptační opatření s nejvyšší prioritou jsou: (i) zvýšení podílu ploch propustných povrchů, (ii) stromy a stromořadí, a (iii) zachytávání dešťové vody a její využití pro závlahy (viz Obr. 2). Nejvíce preferovaná adaptační opatření jsou tedy v obou městech podobná.

 

priority assement usti nad labem.png 

Obr. 2. Srovnání priorit různých typů adaptačních opatření mezi stakeholdery v Ústí nad Labem.

 

Adaptační strategie města Litoměřic je dokončena

V rámci projektu LIFE LOCAL ADAPT jsme spolupracovali se zástupci města Litoměřice na přípravě Akčního plánu udržitelné energetiky a adaptace města Litoměřice na klimatické změny (SECAP - Sustainable Energy and Climate Action Plan). Součástí SECAP je i Adaptační strategie města, která byla vypracována v úzké spolupráci s partnery projektu LIFE LOCAL ADAPT. Adaptační strategie města je zaměřena na problémy způsobené nebo zvýrazněné změnou klimatu (např. vlny horka, extrémně vysoké teploty, extrémní srážky a nedostatečné zadržování dešťové vody, povodně a sucho) a na řešení zmírňující tyto dopady. Popsaná adaptační opatření byla zaměřena především na využití přírodě blízkých metod a technických řešení (např. adaptace budov). Rada města Litoměřice schválila litoměřický SECAP 13. září 2018.

adaptation strategy litomerice.png

Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information