Cíle a struktura

Implementační aktivity

Posílení povědomí o změně klimatu ve městě

 • Ankety a rozhovory se zástupci místních samospráv
 • Identifikace potřeb a výběr pilotních obcí
 • Organizace workshopů a vzdělávacích seminářů v obcích
 • Vytvoření regionálních a lokálních informačních listů --> Ke stažení

Příležitosti financování adaptací na změny klimatu na lokální úrovni

 • Analýza zdrojů financování
 • Vytvoření informačních listů o vybraných programech financování --> Ke stažení

Ustanovení poradních služeb a konceptů

 • Vývoj poradní koncepce a ustanovení tzv. ‚Climate Coaches‘

Zlepšení lokálních politik

 • Příprava adaptačních strategií a akčních plánů
 • Identifikace konkrétních adaptačních opatření pro jednotlivé obce
 • Vyčíslení nákladů a přínosů adaptačních opatření

Vývoj a rozvoj nástrojů hodnocení adaptací na změny klimatu

Zvýšení resilience vůči přívalovým dešťům a vlnám horka

 • Zhodnocení adaptačních opatření --> Ke stažení
 • Kontingenční plánování a doporučení řešení pro konkrétní vybrané obce

Zvyšování resilience pomocí nástrojů územního a krajinného plánování

 • Vytvoření návodů a směrnic pro vylepšení plánovacích a rozhodovacích procesů

Pilotní opatření ve vybraných městech

 • Implementace adaptačních opatření v 10 obcích v Sasku (Německo) a 5 obcích ve Štýrsku (Rakousko)

Adaptace na změnu klimatu v pilotní obci Valka v Lotyšsku

 • Zhodnocení rizik a zranitelnosti
 • Adaptační strategie města Valka
 • Kontingenční plán, výměna zkušeností

Přenositelnost a opakovatelnost

 • Zajištění dlouhotrvajícího využití výsledků projektu napříč Evropou
Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information