Cíle a struktura

Komunikační aktivity

Hladký průběh projektu vyžaduje dobrou komunikaci, a to jak interní mezi partnery projektu, tak externí, která vyžaduje jednotnou komunikační strategii. Ústředním cílem projektu je komunikovat své cíle, aktivity, připravované zprávy a události a šířit výstupy tak aby bylo dosaženo široké publikum a podporovat přenos a využívání výsledků projektu.

 

Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information