Cíle a struktura

Monitorovací aktivity

Monitoring dopadů projektu

Projekt LIFE LOCAL ADAPT přispěje k naplnění cílů EU v oblasti adaptací na změny klimatu a rovněž k naplnění cílů strategie Europe 2020 usilující o udržitelný a inkluzivní růst. Měření přidané hodnoty projektu a účinnost a efektivitu přijatých opatření je velmi důležité pro zvýraznění projektu je i úspěch programu LIFE a bude prováděno na základě několika specifických ukazatelů.

Our website uses cookies and the analytics software Piwik.
More information